Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ"

Документация

 • Документациите за участие
  22 Декември 2017
  Преглед
 • Образци
  22 Декември 2017
  Преглед

Обявление

 • Обявление
  22 Декември 2017
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  30 Януари 2018
  Преглед

Решение

 • Решение за откриване
  22 Декември 2017
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  09 Февруари 2018
  Преглед

Договори

 • Договор за изпълнение
  23 Февруари 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протокол №1
  30 Януари 2018
  Преглед
 • Протокол №2 от работата на комисията
  09 Февруари 2018
  Преглед
 • Доклад на комисията
  09 Февруари 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?