Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции

Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица”;

Обособена позиция №2: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.” в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец”;

Обособена позиция №3: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец”.

Документация

Обявление

 • Обявление
  02 Август 2019
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  08 Октомври 2019
  Преглед

Решение

 • Решение
  02 Август 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител – Обособена позиция №1
  23 Октомври 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител – Обособена позиция №2
  23 Октомври 2019
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител – Обособена позиция №3
  23 Октомври 2019
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  02 Август 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение ОП1
  12 Декември 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение ОП2
  12 Декември 2019
  Преглед
 • Договор за изпълнение ОП3
  12 Декември 2019
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?