Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции

Пазарна консултация за Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект„Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов", УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица”;

Обособена позиция №2: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.” в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец”;

Обособена позиция №3: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект„Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец”.

Документация

 • Образец на оферта за позиция 1
  15 Юли 2019
  Преглед
 • Образец на оферта за позиция 2
  15 Юли 2019
  Преглед
 • Образец на оферта за позиция 3
  15 Юли 2019
  Преглед
 • Технически спецификации
  15 Юли 2019
  Преглед
 • Протокол
  25 Юли 2019
  Преглед
 • Оферти
  25 Юли 2019
  Преглед

Обявление

Решение

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?