"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пешната лъка" по три обособени позиции

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка”  по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка””

Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка””

Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка””

Документация

Обявление

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?