Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимните сезони 2020-2022г

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимните сезони 2020-2022 г"

Документация

Обявление

Решение

Договори

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?