Профил на купувача

Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование Ремонт на ЦДГ "Индира Ганди"

Пазарна консултация за: Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование ”Ремонт на целодневна детска градина „Индира Г...

17 Септември 2016   Виж ...

Възлагане на обществена поръчка: "Занималня за деца на родители, работещи в администрация в община Правец"

Възлагане на обществена поръчка чрез ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ с Предмет: Текущ ремонт и обновяване на обект: "Занималня за деца на родители, раб...

13 Септември 2016   Виж ...

Общинска Администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово

Пазарна консултация за: Проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово, Община ...

12 Септември 2016   Виж ...


Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. ...

31 Август 2016   Виж ...

Изработване на инвестиционeн проект във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект "Спортно игрище за мини-футбол и обслужваща сграда към него"

Открита процедура с предмет:„Изработване на инвестиционeн проект във фаза „Технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект "Спортно иг...

13 Април 2016   Виж ...

Предоставяне на периодични юридически услуги в различни области на правото

Процедура на договаряне без обявление с предмет:Предоставяне на периодични юридически услуги в различни области на правото, в зависимост от конкрет...

12 Април 2016   Виж ...

Изпълнение на Инженеринг - Многофамилна жилищна сграда "Блок 109"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторск...

11 Април 2016   Виж ...

Открита процедура: "Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец с извън площадкова довежда...

08 Април 2016   Виж ...

Открита процедура: "Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на проект „Реконструкци...

08 Април 2016   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?