Профил на купувача - Пазарни консултации


Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...

Проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Разлив, община Правец"

Във връзка с инвестиционния интерес на община Правец за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020 с проектно предложение „Рек...

19 Септември 2016   Виж ...

Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование Ремонт на ЦДГ "Индира Ганди"

Пазарна консултация за: Общинска администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование ”Ремонт на целодневна детска градина „Индира Г...

17 Септември 2016   Виж ...

Общинска Администрация - Правец подготвя проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово

Пазарна консултация за: Проектно предложение с наименование "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица и село Джурово, Община ...

12 Септември 2016   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?