Обяви

Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги"

СТОЛИЧНА ОБЩИНАОБЯВЯВА КОНКУРСЗа избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за...

24 Май 2019   Прочети ...


Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Комуникация и информация"

СТОЛИЧНА ОБЩИНАОБЯВЯВА КОНКУРСЗа избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяри...

24 Май 2019   Прочети ...


Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Логистика и информация"

СТОЛИЧНА ОБЩИНАОБЯВЯВА КОНКУРСЗа избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризи...

24 Май 2019   Прочети ...


Допълнение на програма на Община Правец за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ,Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖД...

23 Май 2019   Прочети ...


Съобщение до г-жа Хризантема Томчова Павлова

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,Като заинтересован съсед, в качеството Ви на наследник на Иван Маринов Трифонов, Ви съобщавам, че на заседание на комисия ...

22 Май 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 20.05.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 20.05.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

21 Май 2019   Прочети ...


ДГ "Здравец" обявява свободно работно място за Детегледач

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТОДЕТЕГЛЕДАЧ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ       Изисквания за заемане на длъжността1. Обра...

21 Май 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

20 Май 2019   Прочети ...


Удължаване на срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

20 Май 2019   Прочети ...


Удължаване на срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

20 Май 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?