Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-ЖА МАРГАРИТА НАНОВА БЕНЧЕВА  Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за регулация на част от кв. 32, с. Джурово, об...

03 Октомври 2023   Прочети ...

Сухопътни войски

Сухопътни войски   ОБЯВA за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командва...

20 Септември 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Община Правец е изработила проект „ПУП – ПУР на улици от о. т. 641 по действащия ПУП – План за регулация на гр. Правец, с който се обособяват 9 бр....

14 Септември 2023   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО  Г-Н КАЛИН БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ  Уведомявам Ви, че в община Правец е постъпил проект за ПУП – План за застрояване на ПИ 58030.93.59, землището на гр. ...

13 Септември 2023   Прочети ...

Община Правец организира заключителна пресконференция по проект „център за семейно консултиране и подкрепа- правец“ финансиран по договор № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

Дата на провеждане: 21 септември 2023г.Час на провеждане: 11:30 ч. Място на провеждане: гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 6. На публичното събитие щ...

12 Септември 2023   Прочети ...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ - 14 септември 2023 г.

На 14 септември 2023 г. (четвъртък ) от 11:00 часа, в зала „Правец“ в сградата на общинска администрация Правец (пл. „Тодор Живков“ 6) ще се провед...

11 Септември 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.09.2023г.

11 Септември 2023   Прочети ...

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 г.

29 Август 2023   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 25.08.2023г.

28 Август 2023   Прочети ...

ОБЕКТ "Обект: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

Уведомление за инвестиционно намерение за ОБЕКТ " Обект: УЛИЧНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – изграждане на водопровод за кв.кв.102, 103, 104, 105, 106, 107...

25 Август 2023   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?