Категории

Обяви

Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9O...

15 Януари 2021   Прочети ...

Класиране от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа - Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

14 Януари 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 08.01.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.01.2021г.1. Бобиньор, електрически машини, Правец, Средно/Основно2. Ма...

11 Януари 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс

ДО ЕРНЕСТО МОЙА РОДОН – УПРАВИТЕЛ НА „РОДОН” ЕООД ГР. ЯБЛАНИЦА ОБЩ. ЯБЛАНИЦА УЛ „ГУРКО” №3   СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.32, ал.4 от Данъчно осигурит...

07 Януари 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

ОБЯВЛЕНИЕ   Община Правец в качеството си на бенефициент по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР за безвъзмездна финансова помощ по проце...

06 Януари 2021   Прочети ...

Съобщение до г-н Владимир Димитров Маринов, г-жа Антония Генчева Жилева, г-жа Кристина Генчева Славчева, г-н Томас Емилов Велев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че са издадени два броя заповеди № З-532/14.10.2020г и № З-533/14.10...

04 Януари 2021   Прочети ...

Съобщение до г-н Владимир Димитров Маринов, г-жа Антония Генчева Жилева, г-жа Кристина Генчева Славчева, г-н Лъчезар Иванов Петков

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че са издадени заповеди за възстановяване собствеността на наследниц...

04 Януари 2021   Прочети ...

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

04 Януари 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ до г-н Златан Цветанов Михайлов, г-жа Цветанка Михайлова Съйкова, г-н Марин Михайлов Цветанов, г-жа Валентина Михайлова Цветанова, г-н Геори Стефанов Коцев, г-жа Цветана Стефанова Велева, г-

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделс...

31 Декември 2020   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от Отдел "Местни приходи"

Отдел „Местни приходи” при община Правец уведомява своите клиенти, че на 31.12.2020г. касите за плащане на местни данъци и такси  ще работят до 11:...

30 Декември 2020   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?