Категории

Обяви

Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален работник“

Община Правец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В ...

14 Април 2021   Прочети ...

Услуга Асистентска подкрепа в Община Правец

  ОБЩИНА ПРАВЕЦ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"  Община Правец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентс...

13 Април 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 09.04.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.04.2021г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Крупие Правец Ср...

09 Април 2021   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на атракционен парк с макети, посетителски център и обществено обслужване" в УПИ III "За ат...

29 Март 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА, Г-Н ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДИЛИНСКИ, Г-Н ДАНИЕЛ МИЛЧЕВ ПАНКОВ, Г-Н ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ, Г-ЖА ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА, Г-ЖА МИХАЕЛА МИЛЧЕВА ПАНКОВА, Г-Н

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделс...

24 Март 2021   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА, Г-Н ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДИЛИНСКИ, Г-Н ТОДОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ, Г-Н ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ, Г-ЖА СТЕФКА СТОЯНОВА СТАМЕНОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет Помощен план по чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на бивш земеделс...

23 Март 2021   Прочети ...

Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 19.03.2021

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 19.03.2021г. № по ред Длъжност Месторабота Образование1 Технически органи...

19 Март 2021   Прочети ...

Класиране след проведено събеседване от Комисията за подбор на персонала в "Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец"

Комисията за подбор на персонала по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна фин...

18 Март 2021   Прочети ...

Заводът на "СИМЕНС ЕНЕРДЖИ" ЕООД, гр.Правец търси Машинен оператор, изолация

16 Март 2021   Прочети ...

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация

Обява за открит обществен достъп до постъпила информация, за инвестиционно намерение за формиране на: „Цех за преработка на мляко – промяна функция...

12 Март 2021   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?