Категории

Обяви

Допълване на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година

21 Септември 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО Г-Н ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ Г-Н ЯНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ Г-ЖА АНИ НИКОЛАЕВА ПАЛАНКОВСКА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ПАЛАНКОВСКИ  Уведомявам Ви, че община Праве...

19 Септември 2022   Прочети ...

Покана обществено обсъждане бюджет 2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕна отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Правец за 2021г. На основание чл.140, ал.4 от Закона за публи...

09 Септември 2022   Прочети ...

ОБЯВА

Общинската служба по земеделие гр.Правец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите...

31 Август 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 22.08.2022 г.

24 Август 2022   Прочети ...

Свободни работни позиции за учители в детски градини Правец

15 Август 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 12.08.2022г.

15 Август 2022   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомлението е за инвестиционно предложение за изграждане на жилищни сгради в м.Градешница

15 Август 2022   Прочети ...

ОБЯВА

Общинската служба по земеделие - ПРАВЕЦ уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по ч...

04 Август 2022   Прочети ...

ОБЯВА

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС в съответствие с влязъл в сила ПУП – ПР, одобрен с Решение №213/22.12.2021 г. на ОбС-Правец зареализиране н...

26 Юли 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?