Обяви

Открит обществен достъп до получена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9

Открит обществен достъп до получена информация по Приложение №2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздей...

17 Октомври 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 11.10.2019г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.10.2019г.1. Учител, начален етап на основното образование (І - ІV кл.)...

16 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за подаване на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

16 Октомври 2019   Прочети ...


Удължава срока за подаване на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Ботевград и Софийски окръжен съд

„Общински съвет Правец, на основание  чл.68, ал.1 и 3 от Закона за съдебната власт,  удължава срока за подаване на документи на кандидати за съдебн...

09 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец удължава срока за прием на документи

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

08 Октомври 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

30 Септември 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икон...

27 Септември 2019   Прочети ...


Списък класираните кандидати по дейност 2 по ОП НОИР

Комисията за подбор на персонала проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” обявява класираните кандидати по Дейност 2 по ОП НОИРВъв в...

27 Септември 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?