Категории

Обяви

Съобщение

ОБЩИНА ПРАВЕЦ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за ...

19 Юни 2024   Прочети ...

Уведомление за инвестиционно предложение от „АГРО М СТРОЙ“ ЕООД за “Напоителна система за напояване чрез дъждуване“ в землището на с. Джурово и с. Видраре, община Правец, област Софийска“

Община Правец обявява открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ...

10 Юни 2024   Прочети ...

Община Правец обявява свободно работно място - Трудотерапевт

Трудотерапевт в Център за настаняване от семеен тип за стари хора, гр. ПравецОписание на длъжността    Планира и осъществява програми за трудотерап...

07 Юни 2024   Прочети ...

Общинска администрация - Правец търси да назначи - Хигиенист

ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:Качествено почистване и дезинфекциране на стаи, санитарни възли, коридори и други помещения.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:1...

06 Юни 2024   Прочети ...

Общинска администрация - Правец търси да назначи - Шофьор

Кратко описание на длъжността:• Извършва възложените му курсове;• Описва в пътен лист данните за извършените курсове;• Полага необходимите грижи за...

06 Юни 2024   Прочети ...

Обява конкурс за длъжност "Директор" на Исторически музей Правец

ОБЯВЛЕНИЕНа основание Заповед № З -185/09.05.2024 г. на Кмета на Община Правец , при спазване изискванията на чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и въ...

15 Май 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №53 от 27.03.2024г. на Общински съвет – гр. П...

13 Май 2024   Прочети ...

Съобщение до г-н Светослав Брънчев и г-н Павел Петков

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕДОГ-н Светослав Стоянов БрънчевГ-н Павел Петков ПетковСъобщаваме Ви, че в Общинска администрация на община Правец е постъпил проек...

13 Май 2024   Прочети ...

ДГ "Здравец" търси да назначи Готвач/Помощник готвач

ГОТВАЧ / ПОМОЩНИК ГОТВАЧ В ДГ "ЗДРАВЕЦ" ГР. ПРАВЕЦ / 1бр Изисквания за заемане на длъжността 1. Минимално средно образование 2. Стаж по специалност...

09 Май 2024   Прочети ...

Съобщение до Георги Цветанов и Йонка Цветанова

СЪОБЩЕНИЕ ДОГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВЙОНКА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Общинска администрация на Oбщина Правец Ви уведомява, че е приет П...

19 Април 2024   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?