Категории

Обяви

Общинска администрация - Правец търси да назначи - Шофьор

Общинска администрация – Правец обявява свободно работно място:Шофьор Кратко описание на длъжността:•    Извършва възложените му курсове;•    Описв...

21 Февруари 2024   Прочети ...

Общинска администрация - Правец търси да назначи

Главен специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване” в с. Джурово Описание на длъжността и характер на работата• Осъществява тех...

19 Февруари 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед № З- 50 от 07.02.2024г. на Кмета на община Правец е одобрен Проект за изменени...

07 Февруари 2024   Прочети ...

Съобщение до г-жа Георгиева, г-жа Радоева, г-жа Иванова

СЪОБЩЕНИЕ  ДОГ-ЖА ДЕСИСЛАВА СТЕФЧОВА ГЕОРГИЕВАГ-ЖА БОРИНКА ГОРАНОВА РАДОЕВАГ-ЖА МИЛА ИЛИЙЧОВА ИВАНОВА Уведомявам Ви, че със заповед № З-744/05.12.2...

05 Февруари 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №37 от 20.12.2023г. на Общински съвет – гр. П...

31 Януари 2024   Прочети ...

Съобщение

Община Правец на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение №36 от 20.12.2023г. на Общински съвет – гр. П...

31 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА НАДЕЖДА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА - ДИМИТРОВА

Общинска администрация на община Правец Ви уведомява, че е постъпил проект за нанасяне на ПИ 7328 в кадастралния план на гр. Правец, собственост на...

29 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-Н ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ЖИВКОВ

    Община Правец Ви уведомява, че е изработила проект за изменение на ПУП – План за регулация на част от кв. 4, гр. Правец, с който се променя гра...

29 Януари 2024   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КОСТОВА

Община Правец  Ви уведомява, че е постъпил проект за изменение на ПУП – План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/ в частата на кв. 2,...

29 Януари 2024   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 г. на Община Правец

Уважаеми съграждани, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза ...

22 Януари 2024   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?