Обяви

24 март - световен ден за борба с туберколозата

В края на 19-ти век туберкулозата убива един на всеки седем човека в Европа и Америка. На 24 март 1882 г. д-р Роберт Кох обявява революционното си ...

21 Март 2019   Прочети ...


Дирекция "Бюро по труда" обявява свободните работни места за региона към 12.03.2019

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – Ботевград, към 12.03.2019 год./номер по ред; длъжност; месторабота; степен на образова...

16 Март 2019   Прочети ...


Инвестиционно намерение гр. Правец

О Б Я В Адо заинтересованите лица и общественостНа основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ...

15 Март 2019   Прочети ...


Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

15 Март 2019   Прочети ...


Община Правец търси да назначи следните специалисти

Финансов контрольор    Кратко описание на длъжността:•    упражнява постоянен предварителен контрол за законосъобразност преди вземането на решение...

14 Март 2019   Прочети ...


Прилагане на чл. 21 от Регламент (EС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите

Прилагане на чл. 21 от Регламент (EС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражд...

13 Март 2019   Прочети ...


Извършване на годишен технически преглед на земеделска и горска техника

СЪОБЩЕНИЕГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ПРАВЕЦОбластна дирекция „Земеделие” – София обл...

05 Март 2019   Прочети ...


Съобщение: Срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.

Общинска администрация Правец напомня, че срокът за регистрация и пререгистрация на домашни кучета е до 31.03.2019 год.Регистрацията и пререгистрац...

28 Февруари 2019   Прочети ...


Съобщение до г-н Цветелин Пламенов Ценев

Съобщение до г-н Цветелин Пламенов Ценев

26 Февруари 2019   Прочети ...


Съобщение до г-н Митко Борисов Миков и г-н Иван Бoрисов Миков

СЪОБЩЕНИЕДОГ-Н МИТКО БОРИСОВ МИКОВ Г-Н ИВАН БПРИСОВ МИКОВ  Уважаеми господа,Общинска администрация на Oбщина Правец, Ви уведомява, че комисия назна...

26 Февруари 2019   Прочети ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?