Категории

Обяви

Допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, Представяме на вниманието Ви следния проект за допълнение на ПРОГРАМАTA НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОР...

20 Май 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 20.05.2022 г.

20 Май 2022   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ран...

19 Май 2022   Прочети ...

Общинска администрация – Правец обявява свободни работни места

Общинска администрация – Правец обявява следните свободни работни места: - Логопед в Център за социална рехабилитация, гр. Правец - Рехабилитатор Ц...

17 Май 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 13.05.2022г.

13 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  Г-ЖА ЖЕКА СЛАВОВА МАРИНОВА Г-Н САШО МАРИНОВ ДИМИТРОВ Г-ЖА ПАРАСКЕВА ИВАНОВА НИКОЛОВА Г-Н ПЕТЪР НЕЙКОВ МИХАЙЛОВ  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСП...

09 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  Г-Н ГЕРЧО БАНКОВ КИРКОВ Г-ЖА БОША БАНКОВА НИНОВА Г-ЖА КИНА РАДКОВА КРЪСТЕВА Г-Н НЕДЮ РУСЕВ ЗАПРЯНОВ Г-Н НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПАНТАЛЕЕВ Г-...

09 Май 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  Г-ЖА МИЛЕНА ОРЛИНОВА КЕРЕМИДСКА  Г-ЖА ЦВЕТАНКА ДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА   Уведомявам Ви, че в Общинска администрация на община Правец е пост...

26 Април 2022   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 26.04.2022г.

26 Април 2022   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  Г-ЖА МАРИЯ МАРКОВА ТОМОВА Г-ЖА СОФИЙКА МАРКОВА ЛАЗОВА Г-Н ПЕТКО МАРКОВ МАРКОВ Г-Н МАРКО ИВАНОВ МАРКОВ Г-Н МАРИО ПЕТКОВ МАРКОВ  Уведо...

12 Април 2022   Прочети ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?