Архитектурни и инженерни услуги по четири обособени позиции

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Архитектурни и инженерни услуги по четири  обособени позиции”.

Обсобена позиция 1: Проектиране и авторски надзор за улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170 по действащитеподробни устройствени планове на град Правец, общинаПравец, област Софийска.

Обособена позиция 2: Проектиране и авторски надзор за обект " ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в  УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП  на гр. Правец.

Обособена позиция 3: "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Роза" от ОТ 493 през ОТ 569;  ОТ 616; ОТ 623; ОТ 706; ОТ 700; ОТ 737 до ОТ 775 и от ОТ 700 до ОТ 685" гр. Правец.

Обособена позиция 4: Заснемане за възстановяване на стр.книжа ( 1-ви етаж), изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж,  и обследване за енергийна ефективност на цялата сграда общинска собственост-Автогара.


Документация

Обявление

 • Обявление
  31 Октомври 2018
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  11 Декември 2018
  Преглед

Решение

 • Решение
  31 Октомври 2018
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  18 Декември 2018
  Преглед

Отговори на въпроси

 • Отговор на въпроси
  14 Ноември 2018
  Преглед

Технически проекти

 • Технически спецификации
  31 Октомври 2018
  Преглед

Договори

 • Проект на договор за обособени позиции 1,2,3,4
  31 Октомври 2018
  Преглед
 • Договор ОП1
  31 Януари 2019
  Преглед
 • Договор ОП3
  31 Януари 2019
  Преглед
 • Договор ОП4
  31 Януари 2019
  Преглед

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?