Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения по четири обособени позиции

1. Обособена позиция №1- обект: „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения за обект: „Кът за отдих, спорт и развлечение с. Джурово, Община Правец”

2. Обособена позиция №2- обект: „Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения за обект: „Зелена зона за отдих в село Разлив, Община Правец”;

3. Обособена позиция №3- обект: „Доставка и монтаж на детски и спортни съоръжения за скейт площадка, находяща се в УПИ XIII – за техническа инфраструктура, кв. 171, по плана на гр. Правец”

4. Обособена позиция №4: „Изграждане на фитнес площадка за възрастни в дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Правец”

Документация

Обявление

Технически проекти

  • Технически спецификации
    21 Май 2020
    Преглед

Договори

Протоколи

  • Утвърден протокол – решение за избор на изпълнител:
    05 Юни 2020
    Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?