"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира Ганди” гр. Правец - Доставка и монтаж на компютърно оборудване"

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.8 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.79 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира Ганди” гр. Правец - Доставка и монтаж на компютърно оборудване”

Обявление

Решение

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?