"Услуги по две дейности" - договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „Услуги по две дейности:

Дейност 1:„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина;

Дейност 2: „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ следва да включи работа със 150 потребители на специалисти педиатър, стоматолог”, във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01  „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Документация

Обявление

Договори

 • Проект на Договор
  06 Февруари 2020
  Преглед
 • Договор за изпълнение
  06 Март 2020
  Преглед

Протоколи

 • Протокол решение
  20 Февруари 2020
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?