"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Правец"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП , С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА  ПРАВЕЦ  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец”;

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 2:  „Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и учебни пособия по Договор № Д-203/04.06.2018 г. за изпълнение на Проект: „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”

Документация

Обявление

 • Обявление
  18 Март 2020
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  27 Април 2020
  Преглед

Решение

 • Решение
  18 Март 2020
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция 1
  20 Май 2020
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител по Обособена позиция 2
  20 Май 2020
  Преглед

Отговори на въпроси

 • Отговор на въпроси
  01 Април 2020
  Преглед

Договори

Протоколи

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?