"Основен ремонт на Общежитие към ПГПЧЕ "Алеко Константинов и ОУ „Васил Левски" гр. Правец"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Основен ремонт на Общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов и ОУ „Васил Левски“ гр.Правец, включващ фасади, покрив, Ел- и ВиК - инсталации (етапно изпълнение)“

Решение

 • Решение за откриване на процедура
  06 Юли 2018
  Преглед
 • Решение за избор на изпълнител
  28 Август 2018
  Преглед

Обявление

 • Обявление
  06 Юли 2018
  Преглед
 • Уведомление за отваряне на ценови оферти
  22 Август 2018
  Преглед

Документация

Договори

Протоколи

Отговори на въпроси

 • Отговори на въпроси
  26 Юли 2018
  Преглед
 • Отговори на въпроси №2
  27 Юли 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?