"Ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, гр. Правец" по две обособени позиции

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
С ПРЕДМЕТ:
"Ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, гр. Правец" по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изпълнение на "Ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги, гр. Правец" с КСС1 финасирана ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” и КСС2 изцяло финансирана от Община Правец.

Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонт на сгради за социални услуги.

 

В съответствие с чл. 188(2) от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти до 13.08.2018г. до 17:30 часа.

Отваряне на получените оферти ще се състои на 14.08.2018 в 11:30 часа.

Документация

 • Указания
  26 Юли 2018
  Преглед
 • Образци
  26 Юли 2018
  Преглед
 • Техническа спецификация и проектна документация
  26 Юли 2018
  Преглед

Обявление

Отговори на въпроси

 • Отговор на въпрос
  07 Август 2018
  Преглед

Договори

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  20 Август 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?