Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по Подмярка 7.2

Открита процедура с предмет:„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по По...

07 Април 2016   Виж ...

Изработване на инвестиционeн проект във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор за обект "Ремонт и реконструкция на Център за социални услуги"

Открита процедура с предмет:Изработване на инвестиционeн проект във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт и ре...

06 Април 2016   Виж ...

Изработване на инвестиционни проекти във фаза "технически проект" и упражняване на авторски надзор по 3 обособени позиции

Открита процедура с предмет:„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ и упражняване на авторски надзор по 3 обособени пози...

06 Април 2016   Виж ...

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на Блок 402

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите хар...

01 Април 2016   Виж ...

"Ремонт на улици и тротоари в регулация на територията на Община Правец"

Открита процедура с предмет: „Ремонт на улици и тротоари в регулация на територията на Община Правец”

25 Януари 2016   Виж ...

Избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Избор на изпълнител на СМР по проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Сев...

20 Януари 2016   Виж ...

Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - ...

28 Септември 2015   Виж ...

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за зимния сезон 2015-2016г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените...

12 Септември 2015   Виж ...

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализа...

27 Август 2015   Виж ...

"Изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект“ по 2 обособени позиции

 Обособена позиция № 1: „Проектиране и авторски надзор на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица, Община Правец“Обос...

25 Август 2015   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?