Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната пр...

25 Август 2015   Виж ...

"Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проекти по 2 обособени позиции"

Обособена позиция 1: „Консултантски услуги за окомплектоване и управление на проект за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село ...

25 Август 2015   Виж ...


Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея"

Процедура на Договаряне без обявление с предмет : „Осъществяване на авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция на част от втор...

24 Април 2015   Виж ...

"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция за велоалея"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на част от второстепенна улична мрежа чрез изграждан...

24 Април 2015   Виж ...

"Ремонт и асфалтиране на Общинска пътна мрежа в Община Правец, ремонт на улици и тротоари в регулация гр. Правец и ремонт на улици в регулация за селата"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:”Ремонт и асфалтиране на Общинска пътна  мрежа в  Община Правец, ремо...

20 Февруари 2015   Виж ...


Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Правец до регионално депо за отпадъци

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДО РЕГИОНАЛНО Д...

19 Декември 2014   Виж ...

Доизграждане на подпорна стена и пилотна система при манастир "Св. Теодор Тирон"

Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Доизграждане на подпорна стена и пилотна система при манастир "Св. Теодор Тирон", гр. Прав...

19 Ноември 2014   Виж ...

Реконструкция и възстановяване на Брусненски мост в с. Осиковица

Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Реконструкция и възстановяване на Брусненски мост в с. Осиковица, община Правец - инженери...

19 Ноември 2014   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?