Проектиране и авторски надзор на обект: "Аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471 /III-308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /I-3/ при км 7+770, с. Манаселска река, община Правец"

Документация

Обявление

 • Обява
  02 Февруари 2018
  Преглед
 • Съобщение за удължаване на срока
  09 Февруари 2018
  Преглед

Технически проекти

 • Техническо задание и становище
  02 Февруари 2018
  Преглед

Договори

 • Проект на договор
  02 Февруари 2018
  Преглед

Протоколи

 • Протокол от работата на комисията
  15 Февруари 2018
  Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?