Профил на купувача

Ремонт вертикална планировка в УПИ IX – кв.21 за културен дом с. Осиковица

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Ремонт вертикална планировка в УПИ IX – ...

18 Февруари 2019   Виж ...


Избор на консултант за управление на проект: "Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Избор на консултант за управление на проект: ”Ремонт на целодневна...

25 Януари 2019   Виж ...


„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди” гр. Правец

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен...

17 Януари 2019   Виж ...


„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при изпълнение на "Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен...

17 Януари 2019   Виж ...


"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

10 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с махала Бурньовица по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Своде с м...

07 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по мостово съоръжение над р. Витомерица, гр. Правец по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три...

07 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пеша лъка" по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре ...

07 Януари 2019   Виж ...


Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с махала "Утявец" по три обособени позиции

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър свързващ с. Джурово с ...

07 Януари 2019   Виж ...


Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център"

Процедура на пряко договаряне с предмет: Проектиране и авторски надзор за обект "ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в  УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП  на ...

03 Януари 2019   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?