Профил на купувача

"Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец"

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и...

14 Август 2019   Виж ...

"Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец - п.к. Етр...

09 Август 2019   Виж ...

Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции

Упражняване на независим строителен надзор по три обособени позиции:Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнени...

02 Август 2019   Виж ...

Изпълнение на СМР по проект "Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище "Любен Каравелов"

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Физкултурен салон включително оборудва...

02 Август 2019   Виж ...

"Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец"

Пазарна консултация за определяне стойността на разхода за извършване на строително - монтажни работи за обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА М...

23 Юли 2019   Виж ...

"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж...

18 Юли 2019   Виж ...

Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции

Пазарна консултация за Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен на...

15 Юли 2019   Виж ...

"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на СМР по проект „Доставка и м...

12 Юли 2019   Виж ...

"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пешната лъка" по три обособени позиции

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над...

08 Юли 2019   Виж ...

"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община...

05 Юли 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?