Профил на купувача

"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения" в гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:"Игрище за минифутбол – доставка и монтаж...

18 Юли 2019   Виж ...


Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции

Пазарна консултация за Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Упражняване на независим строителен на...

15 Юли 2019   Виж ...


"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на СМР по проект „Доставка и м...

12 Юли 2019   Виж ...


"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пешната лъка" по три обособени позиции

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над...

08 Юли 2019   Виж ...


"Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община Правец"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Правец, Община...

05 Юли 2019   Виж ...


Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър

Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите ...

05 Юли 2019   Виж ...


"Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за...

17 Май 2019   Виж ...


"Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. ...

17 Май 2019   Виж ...


Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект: "Правец - среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект:  „Праве...

10 Май 2019   Виж ...


Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: "Правец – среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: „Правец – среда за а...

07 Май 2019   Виж ...


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?