Профил на купувача

Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър

Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите ...

05 Юли 2019   Виж ...

"Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за...

17 Май 2019   Виж ...

"Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. ...

17 Май 2019   Виж ...

Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект: "Правец - среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект:  „Праве...

10 Май 2019   Виж ...

Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: "Правец – среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: „Правец – среда за а...

07 Май 2019   Виж ...

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира Ганди” гр. Правец - Доставка и монтаж на компютърно оборудване"

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.8 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.79 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕС...

19 Март 2019   Виж ...

Извършване на строителен надзор за обект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк - ограда и паркинг"

Извършване на строителен надзор за обект „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк - ограда...

07 Март 2019   Виж ...

Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг

Пазарна консултация с предмет „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“

05 Март 2019   Виж ...

Ремонт вертикална планировка в УПИ IX – кв.21 за културен дом с. Осиковица

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Ремонт вертикална планировка в УПИ IX ...

01 Март 2019   Виж ...

Доставка и монтаж на технологично оборудване за градски фонтан в гр. Правец

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО ЧЛ.20, АЛ.1, Б. „Б” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА И МО...

19 Февруари 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?