Профил на купувача - Обява за събиране на оферти

"Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на СМР по проект „Доставка и м...

12 Юли 2019   Виж ...

"Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала "Пешната лъка" по три обособени позиции

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Възстановителни работи по въжен мост над...

08 Юли 2019   Виж ...

Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър

Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите ...

05 Юли 2019   Виж ...

"Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за нуждите на – община Правец"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП„Доставка на канцеларски материали, офис- консумативи и оборудване общотипови формуляри за...

17 Май 2019   Виж ...

"Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: "Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. ...

17 Май 2019   Виж ...

Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект: "Правец - среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на храни и консумативи за грижа за деца от 0 до 3г. по проект:  „Праве...

10 Май 2019   Виж ...

Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: "Правец – среда за активно социално приобщаване"

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект: „Правец – среда за а...

07 Май 2019   Виж ...

Ремонт вертикална планировка в УПИ IX – кв.21 за културен дом с. Осиковица

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Ремонт вертикална планировка в УПИ IX ...

01 Март 2019   Виж ...

Ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ: „Ремонти на сгради общинска собственост н...

18 Февруари 2019   Виж ...

Благоустрояване на дворно пространство в УПИ I – Училище, кв. 101, гр. Правец

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИпо чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОПС ПРЕДМЕТ:„Благоустрояване на дворно пространство в ...

18 Февруари 2019   Виж ...

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?