Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 10.11.2021 от 11:00ч.

26 Октомври 2021 Източник: Община Правец видяна 188 /

Община Правец организира на 10.11.2021 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661 (шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и един), целият с урегулирана площ от 826 (осемстотин двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 61 (шестдесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4160 - II/13.07.2021 год.

Списък от файлове

  • O_Sale_R_153, УПИ XVI- 6661, 826 кв.м., кв. 61, гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?