Категории

Регистри

Списък от файлове

 • Регистър - Училища и Детски градиниПреглед
 • Регистър - Социални услугиПреглед
 • Регистър - Спортните клубовеПреглед
 • Регистър - Рекламни елементиПреглед
 • Регистър на заведения за извънболнична помощПреглед
 • Регистър на културните институцииПреглед
 • Регистър - Места за настаняванеПреглед
 • Регистър - Завведения за храненеПреглед
 • Регистър - Разрешителни за водовземанеПреглед
 • Разрешителни за ползване на воден обектПреглед
 • Информация за предаден за оползотворяване отпадъкПреглед
 • Регистър ЗПКОНПИ - ПубличенПреглед
 • Регистър на върнатите решения на ОбС-ПравецПреглед
 • Регистър на търговските дружества с общинско участиеПреглед
 • РЕГИСТЪР-ДАРЕНИЕ-Община ПравецПреглед
 • Регистър - Сдружения етажна собственостПреглед
 • Регистър - ЯзовириПреглед
 • Регистър - маршрутни разписания- 31-01-2022- АГ ПравецПреглед
 • Регистър - Разпределение на ПМЛ от ОПФ-Правец -31.01-2022Преглед
 • Регистър за издадените разрешения за такси-община Правец-2022Преглед
 • Регистър карти паркиране инв. -за публикуванеПреглед
 • Регистър на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, отда...Преглед
 • Регистър - ПриватизацияПреглед
 • Регистър - ВероизповеданияПреглед
 • Регистър - Частна общинска собственостПреглед
 • Регистър - Разпоредителни сделкиПреглед
 • Регистър - Публична общинска собственостПреглед
 • Регистър по ЗДОИ 2022г.Преглед
 • Регистър на издадените разрешения за строежПреглед
 • Регистър на заверените технически паспорти на сградиПреглед
 • Регистър на обектите, въведени в експлоатация - УВЕПреглед
 • Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУППреглед
 • Регистър на изготвените визиПреглед
 • Регистър на одобрени инвестиционни проектиПреглед
 • Регистър заповеди към РСПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?