Регистри


Списък документи

 • Регистър транспорт - 2017- община ПравецПреглед
 • Списък училища и Детски градиниПреглед
 • Списък с общи административни актовеПреглед
 • Регистър на разпоредителните сделкиПреглед
 • Регистър-зелени-площиПреглед
 • Регистър безстопанствени кучетаПреглед
 • Регистър на язовирите, собственост на община ПравецПреглед
 • Регистър социални услугиПреглед
 • Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на Община ПравецПреглед
 • Регистър по приватизация община ПравецПреглед
 • Регистър обществени поръчкиПреглед
 • Регистър обраб земи-01-02-2018- община ПравецПреглед
 • Регистър частна общинска собственостПреглед
 • Регистър на търговските дружества с общинско участиеПреглед
 • Регистър на търговските обектиПреглед
 • Регистър на спортните клубовеПреглед
 • Регистър рекламни елементиПреглед
 • Регистър Публична общинска собственостПреглед
 • Регистър на лечебните заведения за ИМППреглед
 • Регистър на културните институцииПреглед
 • Регистър места за настаняванеПреглед
 • Регистър завведения за храненеПреглед
 • Регистър даренияПреглед
 • Регистър на върнатите решения на ОбС-ПравецПреглед
 • РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕПреглед
 • Разрешение за удължено работно времеПреглед
 • Регистър за издадените разрешения за такси-община ПравецПреглед
 • Регистър второстепенни разпоредителиПреглед
 • Регистър разделно събрани отпадъциПреглед
 • Държавен план-прием по профили и професииПреглед
 • Разрешителни за водовземанеПреглед
 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 Г.Преглед
 • Регистър на разпределение на ПМЛ, актуален към 15.03.2018г.Преглед
 • Регистър карти паркиране инвалидиПреглед
 • Регистър пчелиниПреглед
 • Регистър домашни кучетаПреглед
 • Регистър заповеди ПУП ИПУППреглед
 • Регистър въвеждане в експлоатацияПреглед
 • Регистър Технически паспортиПреглед
 • Регистър на издадените разрешения за строежПреглед
 • Регистър заповеди за, даващи разрешение за изработване на устройствени планове и измененията имПреглед
 • Регистър ЗДОИПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?