Категории

Отчети 2020

Списък от файлове

 • Отчет КСФ м. Януари 2020г.Преглед
 • Отчет м. Януари 2020г.Преглед
 • Отчет КСФ м. Февруари 2020г.Преглед
 • Отчет м. Февруари 2020г.Преглед
 • Отчет КСФ м. Март 2020г.Преглед
 • Отчет м. Март 2020г.Преглед
 • Отчет първо тримесечие 2020Преглед
 • Отчет КСФ м. Април 2020г.Преглед
 • Отчет м. Април 2020г.Преглед
 • Отчет КСФ м. Май 2020г.Преглед
 • Отчет м. Май 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - м. Май 2020г.Преглед
 • Отчет КСФ м. Юни 2020г.Преглед
 • Отчет м. Юни 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - м. Юни 2020г.Преглед
 • Отчет - шестмесечие на 2020Преглед
 • Отчет КСФ - шестмесечие на 2020Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - шестмесечие на 2020г.Преглед
 • Отчет КСФ м. Юли 2020г.Преглед
 • Отчет м. Юли 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - м. Юли 2020г.Преглед
 • Отчети м. Август 2020г.Преглед
 • Отчети м. Септември 2020г.Преглед
 • Отчет -деветмесечие на 2020Преглед
 • Отчет КСФ м. Октомври 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - м. Октомври 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - м. Октомври 2020г.Преглед
 • Отчет м. Октомври 2020г.Преглед
 • Отчет м. Ноември 2020г.Преглед
 • Отчет КСФ м. Ноември 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - м. Ноември 2020г.Преглед
 • Отчет на средствата от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - м. Ноември 2020г.Преглед
 • ОТЧЕТ да предоставените субсидии и компенсации на превозвачите, осъщесвяващи превоз на пътници на територията на община Правец през 2020 г.Преглед
 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 Г.Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?