Категории

Кметове и кметски наместници

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

 

Виктор Петров
Кмет на с. Джурово
тел: 07139 3030
dzhurovo.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Вилма Илиева
Кмет на с. Осиковица
тел: 071398 280
osikovitsa.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Наталия Георгиева
Кмет на с. Разлив
тел: 07133 9817
razliv.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Георги Лазаров
Кмет на с. Осиковска Лакавица
тел: 071338 310
os.lakavitsa.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Миглена Димитрова
Кмет на с. Видраре
тел: 07139 9802
vidrare.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Иван Иванов
Кмет на с. Равнище
тел: 07139 9801
ravnishte.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Марин Филев
Кмет на с. Манаселска река
тел: 07139 9800
man.reka.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Наталия Василева
Кметски наместник на с. Калугерово
тел: 071337 220
kalugerovo.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Христо Цаков
Кметски наместник на с. Правешка Лъкавица
тел: 07133 2241
pr.lakavitsa.kmetstvo@pravets.bg

 

 

Милчо Маринов
Кмет на с. Своде
тел: 07133 7320
svode.kmetstvo@pravets.bg

 

 

 

 

 

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?