Категории

Кметове и кметски наместници

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Миглена Димитрова
Кметски наместник на с. Видраре
тел: 07139 9802
vidrare.kmetstvo@pravets.bg
Стоян Стоянов
Кмет на с. Джурово
тел: 07139 3030
djurovo.kmetstvo@pravets.bg
Бистра Георгиева
Кмет на с. Осиковица
тел: 071398 280
osikovitsa.kmetstvo@pravets.bg
Наталия Георгиева
Кмет на с. Разлив
тел: 07133 9817
nataliya.georgieva@pravets.bg
Наталия  Василева
Кметски наместник на с. Калугерово
тел: 071337 220
kalugerovo.kmetstvo@pravets.bg
Марин  Филев
Кметски наместник на с.Манаселска река
тел: 07139 9800
marin.filev@pravets.bg
Георги  Лазаров
Кмет на с. Осиковска Лакавица
тел: 071338 310
os.lakavitsa.kmetstvo@pravets.bg
Иван Андреев
Кметски наместник на с. Равнище
тел: 07139 9801
ravnishte.kmetstvo@pravets.bg
 

Христо Цаков
Кметски наместник на с. Пр. Лъкавица
тел: 07133 2241

 pr.lakavitsa.kmetstvo@pravets.bg

  Николай Вучев
Кметски наместник на с. Своде
тел: 071337 320
svode.kmetstvo@pravets.bg

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?