Кмет

Кмет

РУМЕН ИЛИЕВ ГУНИНСКИ, роден през 1957г. в гр. Правец. Семеен, баща на двама синове.

От 1993г. развива успешен частен бизнес. Управител и съдружник в търговски дружества.

Общински съветник в Правец от 1995г. до 2011г.

Кмет на Община Правец за периода 2011-2015г.Член на УС на НСОРБ.
От 2012г. е член на Съвета на европейските общини от българска страна.

Преизбран за Кмет на Община Правец с Решение  № 121-МИ /Правец, 26.10.2015 г. на ОИК Правец. Полага клетва като кмет на 06.11.2015г.


Май 2016г.  с Постановление на Министерси съвет е избран за член на националната делегация в Комитета на регионите.

Румен Гунински, по настоящем е член Националния съвет на БСП.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?