Категории

Парламентарни избори 04 април 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Съгласно решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК:
1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 04 април 2021 имат избирателите поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с постоянен съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция.
2. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник в периода от 24.03.2021 г. до 31 март 2021 г. включително.
3. Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината, кметството или кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Към заявлението за гласуване не се прилагат допълнителни документи.

Приложение №1

                                                                                         

Списък от файлове

  • Заповед №3-96 10.02.2021г.Преглед
  • Заповед №3-101 17.02.2021г.Преглед
  • Писмо за провеждане на консултации с политическите партии и коалиции за сформиране на съставите на СИК и ПСИК в Община ПравецПреглед
  • Заповед за образуване на секция №263400017 за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание на 04.04.2021г.Преглед
  • Писмо до политическите партии и коалиции за допълнителни консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК в Община ПравецПреглед
  • Заповед №3-130 04.03.2021г.Преглед
  • Решение на ЦИК 2159-НСПреглед
  • Писмо до упълномощените представители на политически партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 04.04.2021 година, относно спазване на противоепидемични мерки при организиране на мероприятия през предизборната кампанияПреглед
  • Приложение №1 – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здраветоПреглед
  • Съобщение - Консултации за сформиране на състав на комисия на ПСИКПреглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?