Категории

Отчети 2017

Списък от файлове

 • Отчет м. Януари 2017Преглед
 • Отчет м. Февруари 2017Преглед
 • Отчет м. Март 2017Преглед
 • Отчет за изпълнение на бюджета първо тримесечиеПреглед
 • Отчет м. Април 2017Преглед
 • Отчет м. Май 2017Преглед
 • Отчет м. Юни 2017Преглед
 • Отчет м. Юли 2017Преглед
 • Отчет м. Август 2017Преглед
 • Отчет м. Септември 2017Преглед
 • Отчет за изпълнение на бюджета третото тримесечиеПреглед
 • Отчет м. Октомври 2017Преглед
 • Отчет м. Ноември 2017Преглед
 • Отчет м. Декември 2017Преглед
 • ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 Г.Преглед
 • Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на Община ПравецПреглед
 • ПОИМЕНЕН СПИСЪК за придобиване на дълготрайни активи, строителство и основни ремонти в Община Правец за 2017гПреглед
 • Отчет 2017 приложение №1Преглед

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?