Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 05.08.2022 от 09:00ч.

26 Юли 2022 Източник: Община Правец видяна 111 /

Община Правец организира на 05.08.2022 г. от 09:00 ч.. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 6, с площ от 27.50 (двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., находящо се в северната част от I (първия) етаж в сградата на Автогара-Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 – II/02.08.1999 г. 

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?