Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 05.09.2023 от 11:00ч.

22 Август 2023 Източник: Община Правец видяна 120 /

Община Правец организира на 05.09.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153 (втори отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста тридесет и шест, седем хиляди сто петдесет и две, седем хиляди сто петдесет и три), целият с урегулирана площ от 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4161 - II/13.07.2021 год.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?