Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 05.09.2023 от 14:00ч.

22 Август 2023 Източник: Община Правец видяна 105 /

Община Правец организира на 05.09.2023 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №430 (четиристотин и тридесет) с площ от 475 кв. м. (четиристотин седемдесет и пет квадратни метра), по кадастралния план (в процедура) на махала „Сираковска”, с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4671-II/04.10.2022 г.

Списък от файлове

  • О_Прод.-Р 139-ПИ№430 -475кв.м.-м.Сираковска,с.РазливСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?