Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 05.09.2023 от 15:00ч.

22 Август 2023 Източник: Община Правец видяна 225 /

Община Правец организира на 05.09.2023 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.354 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три пет четири) с площ от 443 кв. м. (четиристотин четиридесет и три квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед №ОА– 20/ 2004 год. на ОНС-София, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4744-II/11.04.2023 г.

Списък от файлове

  • О_Прод.-Р 140-ПИ№58030.110.354-443кв.м.-м.Драганска,гр.ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?