Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 10.11.2021 от 14:00ч.

26 Октомври 2021 Източник: Община Правец видяна 231 /

Община Правец организира на 10.11.2021 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153 (втори отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста тридесет и шест, седем хиляди сто петдесет и две, седем хиляди сто петдесет и три), целият с урегулирана площ от 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4161 - II/13.07.2021 год.

Списък от файлове

  • O_Sale_R_154, УПИ II- 7236, 7152, 7153,, 518 кв.м., кв. 211, гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?