Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 14.11.2023 от 11:00ч.

31 Октомври 2023 Източник: Община Правец видяна 77 /

Община Правец организира на 14.11.2023 г. от 11.00 ч. в заседателна зала в сградата на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади от ОПФ, по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за срок 1 (една) стопанска година – 2023-2024 година, следните имоти, намиращи се в землището на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?