Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 15.11.2022 от 11:00ч.

01 Ноември 2022 Източник: Община Правец видяна 392 /

Община Правец организира на 15.11.2022 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент №11, в блок 108А, вход А, етаж IV, със застроена площ от 61.38 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащото се избено помещение №11 със светла площ 11.29 кв. м. и 3,56 % от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 176, по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3923-II/ 13.01.2021 год. 

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?