Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 16.11.2022 от 10:00ч.

01 Ноември 2022 Източник: Община Правец видяна 321 /

Община Правец организира на 16.11.2022 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661 (шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и един), целият с урегулирана площ от 826 (осемстотин двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 61 (шестдесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4160 - II/13.07.2021 год.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?