Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 16.11.2022 от 14:00ч.

01 Ноември 2022 Източник: Община Правец видяна 235 /

Община Правец организира на 16.11.2022 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 (тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин шестдест и шест), целият с урегулирана площ от 604 (шестстотин и четири) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4162 - II/13.07.2021 год.

Списък от файлове

  • O_Sale_R_133, УПИ XIII- 6665, 6666,, 604 кв.м., кв. 211, гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?