Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 25.05.2023 г. от 11:00 ч.

09 Май 2023 Източник: Община Правец видяна 223 /

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОБЯВА
Община Правец организира на 25.05.2023 г. от 11:00 ч.. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, частна общинска собственост, с площ от 27.00 (двадесет и седем) кв.м., находящо се Административностопанска сграда, (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна общинска собственост АЧОС №126-II/04.12.2008 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?