Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 26.01.2022 от 10:00ч.

11 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 83 /

Община Правец организира на 26.01.2022 год. от 10.00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.260 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две шест нула) с неурегулирана площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв. м. по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, находящ се в кв. 212 (двеста и дванадесет) по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4154-II/02.07.2021 г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?