Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 26.01.2022 от 14:00ч.

11 Януари 2022 Източник: Община Правец видяна 102 /

Община Правец организира на 26.01.2022 год. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.266 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две шест шест) с неурегулирана площ от 521 (петстотин двадесет и един) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, находящ се в кв. 220 (двеста и двадесет) по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4260-II/02.08.2021 г. г.

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?