Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 26.10.2021 от 10:00ч.

12 Октомври 2021 Източник: Община Правец видяна 94 /

Община Правец организира на 26.10.2021 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот – Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла площ от 157.00 (сто петдесет и седем) кв.м., представляваща ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост № 720 – I/12.06.2018 г.

Списък от файлове

  • O_Rent__R 122, Ученически БЮФЕТ, площ 157 кв.м., кв. 101. гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?