Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 29.09.2021 от 14:00ч.

14 Септември 2021 Източник: Община Правец видяна 103 /

Община Правец организира на 29.09.2021 год. от 14:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.253 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две пет три) с площ от 153 кв. м. (сто петдесет и три квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3984-II/25.02.2021 г.

Списък от файлове

  • Обява продажба 123, ПИ №58030.112.253, 153 кв.м., мах. Скърнава, гр. ПравецСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?