Категории

Публичен търг с тайно наддаване - 29.11.2023 от 11:00ч.

14 Ноември 2023 Източник: Община Правец видяна 287 /

Община Правец организира на 29.11.2023 год. от 11:00 ч. в Заседателна зала на Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.111.74 с неурегулирана площ от 18 кв. м. (осемнадесет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Живковска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със Заповед № ОА– 20/30.01.2004 год. на Областния управител на Софийска област, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4759-II/ 10.08.2023 г

Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?