Категории

Бедствено положение на територията на населените места в Община Правец

30 Юни 2018 Източник: Община Правец видяна 1455 /
Бедствено положение на територията на населените места в Община Правец

ЗАПОВЕД № 3-518

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия, вследствие на усложнената метеорологична обстановка на територията на община Правец
НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам бедствено положение на територията на населените места в Община Правец както следва:
1.1.Село Джурово;
1.2.Село Осиковица;
1.3.Село Видраре;
1.4.Село Правешка Лакавица;
1.5.Село Калугерово;
1.6.Село Своде;
1.7.Село Равнище.
2. Основание за обявяване на бедственото положение :
2.1.Интензивен пороен дъжд с количесвто над 60л/кв.м;
2.2. Рязко покачване на повърхностните речни води на р. Малък Искър, р. Витомерица, р. Калница, р. Лакавица, р. Градешница, р. Борущица
2.3.Заливане на прилежащата инфраструктура- къщи, мостове, помпени станции, предприятия и др. по поречието на горецитираните реки.
2.4.Под вода и с прекъснато електроподаване са помпените станции за питейна вода в горецитираните населените места
2.5.Временно е прекъснат републикански път за Етрополе, прекъснат е и републикански път III- 308 за с. Своде.
2.6. Временно е прекъснат и общинския път с. Видраре- Манаселска река- SFO 1471 и SFO 2474, има частично разрушени общински пътища свързващи населените места с махалите.
2.7.Наводнени са промишлени, жилищни и стопански сгради по поречието на р. Малък Искър, р. Лакавица, р. Витомерица.
3. Въвеждам в действие общински план за защита при бедствие в Община Правец
4. Начало на въвеждане на бедственото положение- 8.30 часа на 29.06.2018г.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на Общинския Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Копие от настоящата Заповед да се изпрати на Областния управител на Софийска област и на Министъра на Вътрешните работи, съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за защита при бедствия. изпълнение и контрол.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?