Категории

Информационна среща на ОИЦ-София в Правец

17 Октомври 2018 Източник: Община Правец видяна 1308 /
Информационна среща на ОИЦ-София в Правец

На 24.10.2018 (сряда) от 11:00 ч. в сградата на община Правец (гр. Правец, бул. „Тодор Живков“ 6) екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Експертите от ОИЦ-София ще запознаят участниците в срещата и с предстоящи процедури за кандидатстване до края на настоящата година.
Поканени за участие са представители на община Правец, бизнеса, земеделски производители, занаятчии, медии, широката общественост.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?