Категории

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели при Софийски окръжен съд

09 Юли 2024 Източник: Община Правец видяна 57 /
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели при Софийски окръжен съд

Общински съвет – Правец открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Софийски окръжен съд и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
- възраст от 21 до 68 години;
- имат настоящ адрес в община Правец, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд;
- имат завършено най-малко средно образование;
- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявалия;
- да не са съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Софийски окръжен съд;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд;
- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. В срок до 31.07.2024 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд, подават в деловодството на Общински съвет - Правец следните документи:
- заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)
- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);
- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);
- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);
- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
- мотивационно писмо;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Заявленията се подават лично до Общински съвет – Правец в срок до 31.07.2024 г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в Центъра за административно обслужване на Община Правец.


Списък от файлове

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?