Категории

Съобщение от Дирекция "Бюро по труда"

28 Март 2020 Източник: Община Правец видяна 337 /
Съобщение от Дирекция "Бюро по труда"

Уважаеми граждани,
Информираме Ви, че за времето на извънредно положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текаъ съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения и в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Дирекция "Бюро по труда"
Ботевград


Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?