Категории

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

02 Декември 2020 Източник: Община Правец видяна 988 /
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.)

Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА. 

Регистрацията става чрез попълване на Заявление за регистрация - ОБРАЗЕЦ РГ2 за физически лица.
Цялата информацията за регистрация, Заявление за регистрация - ОБРАЗЕЦ РГ2 и начина на подаване можете да го изтеглите от тук: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia
Ако са спазени всички условия, водовземното съоръжение се вписва в Регистъра на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите и се издава Удостоверение за регистрирането му.
Крайният срок е 28.11.2022 г., като при неспазване собственикът носи наказателна отговорност и поема за лична сметка разходите по премахване на съоръжението.


Списък от файлове

  • Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански целиСвали файл
  • Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданитеСвали файл

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?