Категории

Работа в общността - домашни посещения на специалисти по проект “Център за семейно консултиране и подкрепа" Правец

Работа в общността - домашни посещения на специалисти по проект “Център за семейно консултиране и подкрепа" Правец

Работа в общността - домашни посещения на специалисти по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по договор BG05M9OP001-2.004-0027 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020 г./
 Подкрепа на рискови семействата  на децата на възраст от 0 до 7 г. в отглеждането на децата и осигуряване на по-добра семейна среда.

Идентифициране на деца в риск чрез провеждане на дейности в рамките на общността: оказване на подкрепа, насочване към други услуги, консултации, придружаване , посредничество.

Превенция на заболяванията при децата от общността на уязвимите групи.

Преглед и диагностика на здравно, физическо и психомоторно развитие на бебета и малки деца.

Консултиране и подкрепа за изграждане на умения за адекватна грижа и справяне с проблемите на ранното детско развитие.

Анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?